Category Archives: Uncategorized

[Tuyển dụng] GIÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG

Mô tả công việc: Kết hợp cùng Đội thi công lập tiến độ thi công  Giám sát kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công, đảm bảo thi công đúng bản vẽ thiết kế. Kiểm tra khối lượng vật tư nhập về công trường, giao nhận cho Nhà thầu thi công, chủng loại cũng như […]